Deling av data i verdikjeden: Hvorfor og hvordan

15
Sep 2021

9:00

Hva skal til for å sikre riktig matkvalitet og et bærekraftig matsystem? Dette webinaret ser nærmere på digitale løsninger. Sett av dagen.

I DigiFoods – senter for forskningsdrevet innovasjon – er målet å utnytte data fra alle ledd i verdikjeden – fra sjø og jord frem til bord, for å sikre riktig matkvalitet og et bærekraftig matsystem. Forutsetninger for å lykkes er velfungerende digitale systemer for deling og kobling av data, og kunnskap om hvordan datadeling kan bidra til økt verdiskaping.

Dette seminaret retter oppmerksomhetene mot mulighetene som finnes ved deling av data i verdikjeden.

Deltakelse er gratis, meld deg på via denne lenken.

Program

Oppstart kl. 9.00

Hvert innlegg er på ca. 15 minutter

  • Velkommen og intro til DigiFoods
  • Quality data sharing to increase consumer trust, satisfaction and reduce food waste ved Nofima
  • Verdien av datadeling for Norsk mat – Økt kvalitet, omdømme og omsetning ved IBM
  • Hvordan algoritmer kommer til å endre sjømathandelen ved Maritech
  • Hvordan kan digitalisering, data og prognoser endre råvarestyring og spekepølseproduksjon ved Nortura
  • Blockchain på gården, presentasjon av pilotprosjekter på området ved Tine
  • Diskusjon og oppsummering

Avslutt kl. 11.15